Psychotherapie volwassenen

Iedereen maakt wel eens een moeilijke periode door. Een gesprek met een therapeut kan mensen weer op weg helpen.

Bij de start gaat de therapeut samen met de cliënt na waar het fout loopt en welke verwachtingen er zijn over de therapie. In een latere fase gaat de aandacht naar het aanscherpen van het probleemoplossend vermogen door de verkenning van nieuwe denk- en gedragspatronen. Hierbij houdt de therapeut rekening met de specifieke context en levensfase waarin de cliënt zich bevindt.


Aanmeldingsklachten

Angstklachten
Depressie
Stress en burn-out
Trauma en verwerkingsproblemen
LevensfasethematiekenSlaapproblemen
Eetproblemen
Relationele moeilijkheden
Problemen met eigenwaarde
Emotionele problemenProblemen in de ouder-kind relatie
Ontwikkelingsproblemen bij kinderen
Leerproblemen
Gedragsproblemen

Er is mogelijkheid tot individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie, kinder-en jeugdpsychotherapie.

Voor meer informatie over (gedeeltelijke) terugbetaling informeert u best bij uw eigen ziekenfonds. Dit verschilt immers sterk van ziekenfonds tot ziekenfonds en zelfs per regio.

De meeste mutualiteiten betalen een deel van de consultatie terug. Gelieve daarvoor te informeren bij uw eigen mutualiteit.

We hebben graag dat je, indien je niet op een afspraak kunt aanwezig zijn, je bij voorkeur de therapeut zelf of het secretariaat zo snel mogelijk verwittigt. Zo kunnen andere mensen eerder geholpen worden.

Niet nagekomen maar ook niet geannuleerde afspraken zullen worden aangerekend.

De Backer Astrid

psychotherapie

meer info

Coussement Koen

psychotherapie - koppeltherapie

meer info

Coomans Romy

psychotherapie - tabakologie – loopbaancoaching

meer info

Adriaensens Verona

psychotherapie

meer info