Psychotherapie jongeren vanaf 15 jaar

Psychotherapie jongeren

Het huidige aanbod binnen De Tragel richt zich enkel op jongeren vanaf 15 jaar en volwassenen. Voor therapie of begeleiding van jongere kinderen neemt u best contact op met een gespecialiseerde kindertherapeut.

Met emoties en gevoelens kunnen omgaan is een uitdaging voor vele jongeren.

Een therapeut kan helpen met het aanpakken en bespreken van de situaties waarin je je als jongere ongemakkelijk bij voelt.

Samen met de therapeut wordt er een proces gestart waarbij we de nadruk leggen op emotionele, gedragsproblemen en/of interpersoonlijke problemen.

Het is ook een belangrijk issue om de ouders te ondersteunen in dit soms moeilijk proces. Als ouders hun eigen gedachten leren ordenen en hun kracht herontdekken kan dit al een indirecte methode zijn om een deel van het probleem op te lossen.

Een behandeling kan bestaan uit individuele of /en gezinsbegeleiding. Onze therapeuten gaan op zoek naar het juiste evenwicht.


Aanmeldingsklachten:

 • Angstklachten
 • Depressie
 • Stress en burn-out
 • Verwerkingsproblemen
 • Levensfasethematieken
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Relationele moeilijkheden
 • Problemen met eigenwaarde
 • Emotionele problemen
 • Problemen in de ouder-kind relatie
 • Ontwikkelingsproblemen bij kinderen
 • Leerproblemen
 • Gedragsproblemen

De meeste mutualiteiten betalen een deel van de consultatie terug. Gelieve daarvoor te informeren bij uw eigen mutualiteit.

We hebben graag dat je, indien je niet op een afspraak kunt aanwezig zijn, je bij voorkeur de therapeut zelf of het secretariaat zo snel mogelijk verwittigt. Zo kunnen andere mensen eerder geholpen worden.

Niet nagekomen maar ook niet geannuleerde afspraken zullen worden aangerekend.

De Lentdecker Joke

psychotherapie voor jongeren en volwassenen – seksuologie

meer info