Strijpens Catherine

psychotherapie kinderen en jongvolwassenen

ALGEMEEN

 • Naam: Catherine Strijpens
 • Adres: Kroonveldlaan 40D 9200 Dendermonde
 • Mail: catherinestrijpens@gmail.com
 • 0474 727 110

STUDIES EN OPLEIDINGEN

 • Opleiding tot klinisch psycholoog (UGent)
 • Opleiding tot experiëntieel en ontwikkelingsgericht kinder-en jongerenpsychotherapeut (UAntwerpen)
 • Opleiding focussen met kinderen en jongeren (Focus on Emotion)

ERKENNINGEN EN LIDMAATSCHAPPEN

 • Erkend door de psychologencommissie +  visumnummer overheid
 • Lid van de VVCEPC, VVKP

SPECIALISATIES

 • kinderen
 • jongeren
 • studerende jongvolwassenen

EVENTUEEL PRIJZEN EN TERUGBETALINGEN (vrijblijvend)

terugbetaling door de mutualiteiten

 • Ik vind het belangrijk om samen te ontdekken waar het moeilijk loopt (school, thuis, vrije tijd, familie) en om samen een manier te vinden om dit te verwerken of te bewerken. Dit kan aan de hand van gesprekstherapie, creatieve technieken of door speltherapie (afhankelijk van de leeftijd).
 • Ook ouders worden hierbij betrokken, afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind of de jongere.  
 • Thema’s die me boeien zijn omgaan met angst, verlies, hooggevoeligheid, zingeving, relaties met anderen en met jezelf, zelfbeeld enz…