Van gezondheidszorg tot ziekte-zorg

Gezondheid = het gezond zijn, lichamelijk welzijn*
Zorg is het streven en de pogingen die men aanwendt, de moeite die men doet om iets
in stand of in goede conditie te houden, of zo goed mogelijk te doen zijn of te maken*.
M.a.w. gezondheidszorg zou moeten bezig houden met gezondheid d.w.z.
met het streven naar gezond zijn en deze in een goede conditie te houden.

Maar wat is de praktijk?
 Gezondheidszorg = geneeskundige verzorging en verpleging*
 Geneeskunde is de wetenschap die zich bezighoudt met de aard en de oorzaken van de ziekten
en met de middelen om ziekten te genezen (nl. medicijnen)*.

 Door deze verandering van definities is het begrijpelijk dat de gezondheidszorg zich
vandaag de dag alleen maar bezig houdt met ziekte.

(*De Dikke Van Dale)

Conclusie
Door de verdraaiing van de definitie van het woord “gezondheidszorg” 
wordt de gezondheidszorg nu als “ziekte-zorg” beschouwd. Omdat ziekte de norm is,
gaat vrijwel al het onderzoeksgeld en alle aandacht naar het fenomeen ziekte.