Psychotherapie kinderen en jongeren

Iedereen maakt wel eens een moeilijke periode door. Een gesprek met een therapeut kan mensen weer op weg helpen.

Bij de start gaat de therapeut samen met de cliënt na waar het fout loopt en welke verwachtingen er zijn over de therapie. In een latere fase gaat de aandacht naar het aanscherpen van het probleemoplossend vermogen door de verkenning van nieuwe denk- en gedragspatronen. Hierbij houdt de therapeut rekening met de specifieke context en levensfase waarin de cliënt zich bevindt.


Aanmeldingsklachten:

 • Angstklachten
 • Depressie
 • Stress en burn-out
 • Verwerkingsproblemen
 • Levensfasethematieken
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Relationele moeilijkheden
 • Problemen met eigenwaarde
 • Emotionele problemen
 • Problemen in de ouder-kind relatie
 • Ontwikkelingsproblemen bij kinderen
 • Leerproblemen
 • Gedragsproblemen

Er is mogelijkheid tot individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie, kinder-en jeugdpsychotherapie. Voor meer informatie over (gedeeltelijke) terugbetaling informeert u best bij uw eigen ziekenfonds. Dit verschilt immers sterk van ziekenfonds tot ziekenfonds en zelfs per regio.

×

Make an appointment and we’ll contact you.