WISC III

De WISC is een algemene intelligentietest die individueel wordt afgenomen en dient om het cognitief functioneren van kinderen van 6 tot 17 jaar vast te kunnen stellen. Deze intelligentietest omvat verschillende subtests die kunnen ingedeeld worden in twee groepen: de verbale en de performale subtests.

De resultaten die het kind op de verschillende subtests behaalt, worden samegevat in een drietal scores. De som van alle scores op de verbale subtests levert het Verbale IQ op en de som van alle scores op de performale subtests levert het Performale IQ op. De scores op alle 10 subtests leveren tezamen het Totale IQ op. In aanvulling op het Verbaal, Performaal en het Totaal IQ is het mogelijk factorscores te berekenen die gebaseerd zijn op drie factoren. Het betreft 1) Verbaal Begrip, 2) Perceptuele Organisatie en 3) Verwerkingssnelheid.

Duur van de volledige test: ongeveer anderhalf uur zonder pauze. Bij sommige kinderen is het noodzakelijk om een pauze in te lassen tussen twee subtests in, wat ervoor zorgt dat de duur van de volledige test dan ook langer is.


Tea-Ch

De Test of Everyday Attention for Children is een gestandaardiseerde en genormeerde klinische Testbatterij voor kinderen die het mogelijk maakt om een relevant onderzoek te doen naar de werking van de verschillende aandachtsvaardigheden. In totaal zijn er 9 subtests. De 9 subtests verschaffen afzonderlijke metingen voor selectieve aandacht, volgehouden aandacht, verdeelde aandacht, aandachtscontrole/switching en responsinhibitie.

De subtests van de Tea-Ch meten hoe goed kinderen hun aandacht kunnen controleren om een voor hen nuttig doel te bereiken. Kunnen ze bijvoorbeeld hun aandacht houden bij wat de leraar zegt in plaats van zich te laten afleiden door wat er buiten het klaslokaal gebeurt? Kunnen ze bijvoorbeeld hun aandacht houden bij hetgeen zij moeten doen gedurende een aantal minuten, ook al is het saai? Op al deze en andere zaken geeft de Tea-Ch een antwoord.

×

Make an appointment and we’ll contact you.