De verplichting om een einddatum te vermelden op het getuigschrift voor arbeidsongeschikt lijkt te hebben geleid tot een daling van de duur van de arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Sinds 1 januari 2016 moeten artsen verplicht een einddatum van de arbeidsongeschiktheid vermelden op het getuigschrift dat naar de ziekenfondsen gaat. Vroeger kon ook aangegeven worden dat iemand voor een onbepaalde tijd arbeidsongeschikt was. Met de maatregel hoopte de regering de duur van de arbeidsongeschiktheid te laten dalen. Dat opzet lijkt te zijn gelukt. Uit een onderzoek door de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt het totaal aantal dagen dat iemand arbeidsongeschikt is binnen de twaalf maanden na het begin van de arbeidsongeschiktheid, met tien dagen te zijn gedaald. Het bedroeg 134 dagen en daalde naar 124 dagen.
Een positieve tendens die voor de ziekenfondsen echter wel een minder prettig neveneffect heeft. Door het vermelden van de einddatum wordt een arbeidsongeschiktheid ook wel eens verlengd. De ziekenfondsen zagen het gemiddeld aantal getuigschriften per dossier meer dan verdubbelen van 1,5 in 2016 naar 3,5 in 2016. Om de administratieve rompslomp te vergemakkelijken pleiten de Onafhankelijke Ziekenfondsen daarom voor een digitalisering van de getuigschriften. “Dat maakt het leven van de patiënten makkelijker en doet de administratieve werklast van artsen en ziekenfondsen dalen”, zegt Steven Vervaet van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.
De onderzoekers stelden eveneens vast dat de aanzienlijke toename van het aantal getuigschriften niet gepaard ging met een gelijkaardige stijging van het aantal raadplegingen bij huisartsen of specialisten. Gemiddeld gingen personen die in 2015 arbeidsongeschikt werden, even vaak op raadpleging bij de huisarts als diegenen die in 2016 arbeidsongeschikt werden: twaalf keer gedurende de twaalf kalendermaanden volgend op het begin van de arbeidsongeschiktheid. “We bestudeerden eveneens de gemiddelde uitgaven voor de betrokken raadplegingen. Vóór en na invoering van het nieuwe getuigschrift bleven de gemiddelde uitgaven voor raadplegingen (tussenkomst verplichte ziekteverzekering en remgeld) relatief stabiel: tussen 375 en 395 euro per jaar”, aldus de onderzoekers.

×

Make an appointment and we’ll contact you.